User Profile

Gisele Atchley

Bio Statement

Kamini imajo za jedro kaminski kurišèe, ki pa torej s pravilno obzidavo postanejo popolni kamini. Izbira nekakovostnega materiala ali neprimernega naèina obzidave kaminov morda pripelje do tega, da so doma postavljeni neuèinkoviti kamini ali torej nevarne naprave.

Toplozračni Kamini